Home > งาน part time > เปิดสอบ พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 4-17 ก.ย. 2558

เปิดสอบ พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 4-17 ก.ย. 2558

สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ คัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเอกทางกฏหมายมหาชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ตำแหน่งงาน สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ
– ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 21,000 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดสอบ
ปฏิบัติงานวิชาการคดีปกครองในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัยคำพิพากษา คำสั่งในคดีปกครองของไทยกับคำวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ พัฒนาหลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายปกครองของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองในการดำเนินคดีปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานศาลปกครองหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สมัครสอบ สำนักงานศาลปกครอง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกทางกฏหมายมหาชน ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง หรือจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

Advertisements
Categories: งาน part time
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: